فیلم کامپوزیت دندان های جلو | قبل و بعد کامپوزیت دندان | دندانپزشکی کوروش

654

اصلاح طرح لبخند مراجعه کنندگان عزیز دندانپزشکی کوروش به روش ونیر کامپوزیت. تصاویر و فیلم های بیشتر از کامپوزیت دندان به سایت کوروش مراجعه کنید. آدرس سایت : www.kouroshdental.com