کارخانه ثروت سازی چیست؟ _ مهدی شاکریان

336

توضیحات استاد شاکریان در مورد دوره فوق العاده کارخانه ثروت سازی ... میخوای راز جذب ثروت بدونی ؟ چرا بعضیا پول دنبالشون میدوه ، همیشه سالم هستند ؟ روابط عاشقانه و دوستانه بی نظیری دارند و همیشه شاد و با آرامش هستند ؟

pixel