95.آکرومگالی و بهترین درمان آن یعنی عمل جراحی آندوسکوپیک

681
بیمار آقای ۴۴ ساله که سه سال قبل با بزرگ شدن سایز دست و پای خود مواجه شدند در بررسی ها متوجه بالابودن میزان هورمون رشد و وجود تومور آدنوم هیپوفیز شدیم خوشبختانه از راه بینی وارد شده و به روش آندوسکوپی تومور را کاملا تخلیه کردیم
pixel