اجرای شاتكریت مسلح الیافی

185
اجرای شاتكریت مسلح الیاف پلیمری نسخه پیچی شده ماكرو سنتتیك مدول بالا مجتمع سیرجان در لاینر نهایی تونل به طول ٤ كیلومتر در یكی از پروژه های آزاد راه با حضور تیم فنی سیرجان ، دستگاه نظارت ، مشاور ، كارفرما و پیمانكار طرح به منظور سرعت بالای اجرا و كاهش قیمت تمام شده جایگزین مش ومیلگرد / دیماه
مهمانخانه ماه نو
%80
کارگردان: تاکفومی تسوتسویی مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
مهمانخانه ماه نو
pixel