بسیج نخبگانی برای ایجاد ساختار‌های مناسب جهت نقش آفرینی در گام دوم انقلاب

44
بررسی ارکان مهم نظریه نظام انقلابی در بیانیه گام دوم انقلاب توسط حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در نشست علمی جایگاه علوم عقلی در گام دوم انقلاب اسلامی. http://rasanews.ir/fa/multimedia
pixel