مستند شبكه افق از دبیرستان حیات طیبه مشهد مقدس: 3 میم

401

«تعامل مدرسه، مسجد و منزل»: مستند تهیه شده توسط «شبكه افق» از مجموعه حیات طیبه-بهمن۹۶-در برنامه «نهالی برای فردا»....... مجموعه مدارس مذهبی و تربیت محور حیات طیبه-مشهد مقدس.تلفن: 05138112800 تحولی نوین در مقیاس مجموعه مدارس، با برنامه ساختارمند 60 ساله، مبتنی بر ارزش های الهی و با تجاربی درخشان سایت: mhat.ir كانال سروش: https://sapp.ir/mhatir كانال آپارات: http://aparat.com/mhatir