معرفی مقاله تعلیق قهری ناشی از عدم تمدید پیمان

300
در این فیلم مهندس حمید حسین‌زاده پیرامون مقاله با عنوان «تعلیق قهری ناشی از عدم تمدید مدت پیمان» توضیحات کوتاهی را ارائه نموده است. برای مطالعه مقاله به سایت حقوق احداث به نشانی https://clc1int.com/sus-ext/ مراجعه کنید.
حقوق احداث 15 دنبال کننده
pixel