خانه هوشمند آیکیا Ikea

250
iott.ir : سیستم روشنایی هوشمند آیکیا TRADFRI که به تازگی در سوئد معرفی شده قرار است در آینده ای نزدیک در امریکا هم عرضه شده و کم کم راه خود را در بازار جهانی باز کند.
pixel