ضد عفونی غیر اصولی معابر خوانسار

15
کلیپ منتشره شهرداری حاکی از عملیات غیرعلمی ضدعفونی معابر شهری خوانسار علیرغم تذکر رسانه ها مبنی بر خطرناک بودن آن از نظر سازمان بهداشت جهانی است.
pixel