اسرائیل از صفحه روزگار محو خواهد شد(سید حسن نصرالله)

968
968 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سید حسن نصرالله : وقتی که اسرائیل در قدرت بود، «شیخ راغب»، «سید عباس» و «عماد مغنیه» نگفتند که باید با اسرائیل بجنگیم؛ بلکه می گفتند اسرائیل از روی زمین محو خواهد شد. ما نیز امروز از آنها امید و اطمینان به نفس می گیریم/.خون این شهداء و خون عماد مغنیه دشمن را رها نمی کند؛ و اوضاع اینچنین باقی نخواهد ماند/.ما از تمام اسلام در برابر جریان تکفیری دفاع می کنیم، نه از شیعه یا یک مذهب و یک طایفه

pixel