سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود نیلی

777

سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود نیلی در چهارمین کنفرانس سالیانه انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف 5 و 6 دی ماه 97