تریلر«دیه‌گو مارادونا» ساخته آصف کاپادیا

4,442

مستند«دیه گو مارادونا» ساخته آصف کاپادیا در بخش خارج از مسابقه جشنواره کن 2019 رونمایی خواهد شد. آصف کاپادیا فیلمساز برنده اسکار برای مستند«ایمی» با موضوع زندگی ایمی واینهاوس است.