تعزیه در کیش - حر - قسمت 2 - کیش 1386

3,006
با اجرای تعزیه حر و زره پوشی او با لباس زرد است که بیننده این سوال را می پرسد که چرا زرد؟ چرا قرمز نه؟ آنچه بیش از هر چیز دیگری در لباس تعزیه به این عرصه هنری غنا می‌بخشد تنوع رنگ در سبک پوششی آن است این رنگ‌ها در طول تاریخ نقش‌ها و شخصیت‌های معرکه را در ذهن بیننده عزادار تثبیت و تفهیم ساخته و چنانچه رکن اساسی رنگ را از نمایش تعزیه حذف کنیم نمایشی عقیم و بدون روح خواهد ماند در تمامی این لباس‌ها شش رنگ اصلی وجود دارد که معین البکاء به مدد این شش رنگ صحنه‌هایی بسیار زیبا از تقابل بین خیر و شر را می‌آفریند
pixel