تکنوازی سه‌تار در درآمد ابوعطا

1,378
چند مضرابی در درآمد آواز ابوعطا نواختم.
pixel