شهدای 28 اسفند سال 1366 منطقه عملیاتی حلبچه تیپ63خاتم(ص

65

شهید جمشید باباش زاده شهید عباس برنگی شهید مهدی معموری شهید مرتضی نورایی http://63khatam.ir/