قسمت چهارم یااهل العالم-چراخدا برای کربلا مناسک تعریف نکرده؟

641

یا اهل العالم مستند زیباست که به تشریح حال و هوای پیاده روی اربعین و اهمیت آن می پردازد.برای سهولت این مستند را 14 قسمت کردیم.برای دیدن فیلم کامل مستند به اینجا مراجعه کنید: http://arbaeen.ir/post/101