خون آشام و درایر

6,186
چهارمین قسمت از مجموعه برنامه سینمایی "یک فیلم یک جهان" به تحلیل فیلم "خون آشام" ساخته "کارل تئودور درایر" به بهانه انتشار کتاب "خون آشام" نوشته ی "دوید رانکین" در نشر خوب پرداخته شده است این برنامه با تهیه کنندگی و اجرای محمدرضا مقدسیان منتقد سینما تولید و متتشر می شود در این قسمت "اشکان راد" استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی و منتقد سینما به عنوان مهمان با همراهی محمدرضا مقدسیان به نقد و تحلیل کوتاه فیلم "خون آشام" پرداخته اند.
pixel