تحلیل طلا. گرم 18 عیار. 30 خرداد 1398

237
تحلیل طلا. گرم 18 عیار. 30 خرداد 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد
pixel