استودیوگرافی دکتر علی‌ شاه‌حسینی | بیزینس‌کوچ و استاد دانشگاه

605
دکتر علی شاه‌حسینی، با مدارک تخصصی متعدد از جمله دكتری تخصصی مديريت و برنامه‌ريزی، در این قسمت از سری برنامه‌های #استودیوگرافی در مقابل دوربین ایده‌پردازان قرار گرفته‌اند تا با انتقال تجربیات خود در حوزه‌ی کوچینگ کسب‌وکار و همچنین شرحِ تلاش‌ها، فعالیت‌ها و تمام چالش‌هایی که طی مدت چندین سال داشته‌اند، راهنمایی برای مدیران و کارآفرینان کسب‌وکار ارائه دهند. | استودیو ایده پردازانwww.mms.ir
pixel