آهنگ کَشتی

386
کَشتی{سینا پارسیان} مَتن: {گفتی دوستم داری حق با تو بود آره اما تو تعریفت از عاشقی با من زیادی فرق داره پهلوی من با عشق دنیا رو میگشتی غرقت شدم یک عمر تا تو به آرومی پهلو گرفت کشتیت} Guitar:danial R.z Kashti نسخه کامل به زودی...!
miracilaslaydaybag 0 دنبال کننده
pixel