بلیچینگ و لمینت دندان

2,614
در این کیس ابتدا بلیچینگ اینترنال(سفید کردن دندان های عصب کشی شده با مواد خاص) انجام شده تا تیرگی از بین رفته سپس با استفاده از لمینیت های سرامیکی بسیار ظریف و نازک فرم دندان ها مرتب و زیباترشده
pixel