معرفی وبینار تحلیل اقتصاد ایران در سال 1400

68
چشم انداز اقتصاد ایران برای سال ۱۴۰۰ برای فعالان اقتصادی به ویژه در کسب و کار خصوصی بسیار مهم است. بسیاری از تصمیمات میان مدت و بلند مدت مدیران بنگاه‌های اقتصادی بستگی به تشخیص آنها از روندهای حاکم بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ دارد. بر اساس این ضرورت، یک وبینار اقتصادی برای فعالان اقتصادی طراحی شده است . در این سمینار به روندهای غالب بر اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران پرداخته می شود و روندهای محتمل در این سال ارائه می‌شود. هدف از ارائه این وبینار مه‌زدایی از جاده مه‌آلود اقتصاد ایران است. با تشخیص بهتر شرایط اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی میتوانند جهتگیری بهتری برای فعالیت خود داشته باشند. در همین راستا استراتژی‌های عمومی که می‌توانند در شرایط مورد انتظار از اقتصاد ۱۴۰۰، مورد استفاده مدیران و راهبران کسب و کارها قرار گیرد معرفی می‌شود. در نتیجه یکی از اساسی ترین کاربرد این وبینار بالا بردن توانایی فعالان اقتصادی در انتخاب استراتژی های اثربخش است برای سال آینده است. برای ثبت نام در این وبینار به سایت mavara.center مراجعه نمایید
pixel