موشن گرافیک "الحسین یجمعنا" - (ایده پروانه سپید)

253

موشن گرافیک "الحسین یجمعنا" بمناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی توسط شبکه رسانه ای صف تهیه و تولید شد.