داغترین‌ها: #فاطمیه

#پروژه ی نرگس رشدیه #کلانشهر تبریز

13
#پروژه ی ۹۶ واحدی نرگس رشدیه مجتمعی مسکونی در یک بلوک ۱۴ طبقه ای با مساحتی برابر با ۳۰۵۰ هزار متر مربع در شمال شرق #کلانشهر تبریز است که در قالب صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان به اجرا در آمده است. هم اینک #شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب پروژه ای دیگر با نام #ارغوان رشدیه را در جوار این پروژه در دست احداث دارد که امید می رود تا چندی دیگر مورد افتتاح واقع شود.
pixel