باشگاه پرنده نگری ایرانیان

811
معرفی شکل گیری و فعالیتهای باشگاه پرنده نگری ایرانیان
filimo
جایی برای فرشته ها نیست
%75
«جایی برای فرشته ها نیست» مستندی درباره «تیم ملی دختران اسکیت هاکی» ایران و مشکلات آنان برای رفتن به مسابقات آسیایی کره جنوبی است.
pixel