جهش ژنتیکی پاراکیتهای هندی(ملنگو و شاه طوطی)

2,977

در این فیلم نشان داده میشود که در جهش ژنتیکی پاراکیتها چگونه رنگ انواع طوطی سانان تغییر میکند .... زیبا، جالب و آموزشی ...

طوطی سانان
طوطی سانان 592 دنبال کننده