تاثیر استرس بر مغز

5,907
منبع: vido.al/d/2061|تلگرام: t.me/vidoal | آیا خواب راحتی ندارید؟ زودرنج یا دمدمی شدید؟ چیزهای کوچک را فراموش می کنید؟ احساس می کنید توی مشکلات غرق شدید؟
گروه آموزشی ویدوآل 1.7 هزار دنبال کننده

nm8073

3 سال پیش
استرس بعضی جاهامفیده اماهرجایی هم خوب نیس

....

3 سال پیش
استرس منو بیچاره میکرد اما دیگه نزاشتم
pixel