ظهور ایران به عنوان یک قدرت جهانی

2,593
در مستند ۱۵ دقیقه ای "ظهور ایران به عنوان یک قدرت جهانی" به تشریح سیاست های منطقه ای، اهداف و حوزه نفوذ ایران در منطقه و جهان پرداخته شده است. کاری از مجموعه تحولات جهان اسلام
pixel