شعرخوانی طنز سیدمحمد سادات اخوی در حلقه رندان/ میّت فوق از عزیزان من است!!

5,890
شعرخوانی طنز سیدمحمد سادات اخوی در صد و پنجاه و سومین برنامه در حلقه رندان (نخستین شب شعر طنز ایران) در حوزه هنری مجری برنامه: داریوش کاردان برنامه در حلقه رندان در آخرین یکشنبه هر ماه در حوزه هنری واقع در خیابان سمیه نرسیده به حافظ برگزار می شود.

پایگاه خبری شیرین طنز

1 سال پیش
درد بر آقا سید
pixel