آموزش سئو : لینک های داخلی را نوفالو کنید! بعضی وقتا!

213

بله! گاهی، نه همیشه! در شرایط خاصی، لازمه که لینک های داخلی رو نوفالو کنید و حتی نوایندکس کنید! با ما همراه باشید مدرس: محسن طاوسی https://seorooz.net/نوفالو-کردن-لینک-های-داخلی/

pixel