تنظیمات ثبت ترک در اپلیکیشن جی پی اس اندروید لوکاس Locus Map Pro - Outdoor GPS

36

در این ویدئو به تنظیمات اولیه برای ثبت ترک در اپلیکیشن لوکاس می پردازیم. لینک آموزش >>> ( t.me/GpsRec/84 ) ( www.GpsTools.ir ) ( t.me/GpsRec ) فروشگاه نقشه جی پی اس گارمین

هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel