پشت صحنه مصاحبه سید حسن نصرالله درباره فرزند شهیدش

734

سیدحسن نصرالله انگشترش را به درخواست یکی از نوجوانان مصاحبه کننده به وی هدیه می دهد و می گوید اتفاقا امروز قشنگ هم بود!

pixel