سخنرانی دکتر مسعود داوودیان در دهمین همایش کمیته علمی انجمن ارتودنسی ایران

84

سخنرانی دکتر مسعود داوودیان در دهمین همایش کمیته علمی انجمن ارتودنسی ایران با موضوع چالش های تشخیص نیش های نهفته به کمک CBCT Challenges in CBCT aided diagnosis of canine impactions