✅ شفا گرفتن کودک سرطانی زرندی

1,030
JOURNEY OF LOVE ✅ 261 دنبال‌ کننده

فیلم کامل داستان شفا گرفتن کودک سرطانی زرندی که در برنامه زیر سایه خورشید امسال (تابستان 98) در امامزاده حمزه زرند از زبان خودش و صابر خراسانی نقل شد.

JOURNEY OF LOVE ✅ 261 دنبال کننده
pixel