چشمه‌ های اونوفریو در دوبروونیک | کرواسی | ایوار

84
دوبروونیک شهری ساحلی در کشور کرواسی است که جاذبه‌های فراوانی دارد. چشمه‌های اونوفریو در این شهر از جاذبه‌های تاریخی مهم آن محسوب می‌شوند. این چشمه‌ها برای صدها سال وظیفه‌ی تأمین آب شهر را به عهده داشته‌اند.
pixel