تیزر معرفی رشته های بدون کنکور دانشگاه مفید

1,715

معرفی رشته های بدون آزمون دانشگاه مفید برای سال تحصیلی 98-99 اقتصاد-فلسفه-آموزش زبان انگلیسی-فقه و مبانی حقوق اسلامی-فقه و حقوق اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی-فلسفه و عرفان اسلامی-فلسفه و حکمت اسلامی-علوم سیاسی-علوم قرآن و حدیث-ادیان و عرفان