خوداظهاری برنامه اختصاصی در سامانه پایش

53
53 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

نحوه خوداظهاری و ارزیابی انطباق در سامانه پایش برنامه عملیاتی

کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 56 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 3