درمان غیر تهاجمی درد سیاتیک-دیسک کمر

2,375
بسیاری از بیرون زدگی های دیسک کمر با استراحت و بتدریج بهبود می یابند.در صورت درد زیاد تزریق در کنار ریشه عصب انجام شده و درد را کاهش می دهد گاهی نیاز به کاهش فشار داخل دیسک به کمک لیزر و بصورت سرپایی می باشد دکتر هلن قرایی کلینیک آذرگان گاندی شمالی خیابان صانعی مرکز جراحی مریم طبقه اول پلاک ۲۶ تلفن ۸۸۸۵۶۱۵۲
pixel