تعزیه شهادت امام حسین (ع) قسمت شهادت حضرت علی اصغر روستای برغمد محرم 98

2,755

مجموعه فرهنگی مذهبی بنی هاشم برغمد - محرم 98 تعزیه شهادت امام حسین (ع) امیر صفری (امام حسین) استاد حاج مرتضی صفاریان (ابن سعد) رضا مالکی (حرمله) حسینیه حضرت سیدالشهداء روستای برغمد