آثار متغیر های کلان اقتصاد بر بورس - دکتر علی سعدوندی

291
کلینیک اقتصاد 220 دنبال‌ کننده
گفتگوی دکتر علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری بین الملل با سیگنال در این گفتگو به بررسی تاثیرات پارامترهای مختلف اقتصادی از جمله نرخ سود بین بانکی، نرخ ارز، مذاکرات برجامی و سیاست های تورمی کشور و تاثیرات آنها بر بازار سرمایه پرداختیم.
pixel