انواع تیپ های بدنی(اکتومورف)

391

در این کلیپ : متابولیسم ، مشخصات فیزیکی، نوع طراحی تمرین، تغذیه، مکمل، افراد اکتومورف بررسی می شود.

Vipfitness
Vipfitness 55 دنبال کننده