معرفی راهکار SIEM شرکت Juniper Networks

43

مهمترین ویژگی های راه کار مدیریت رویدادها و اطلاعات امنیتی شرکت Juniper Networks : استفاده از موتور IBM QRadar ، پشتیبانی از انواع تجهیزات شبکه ، تحلیل رویدادها در سطح سرویس و نرم افزار ، امکان استفاده از موتور های تشخیص ناهنجاری ، سامانه اخطار دهی سریع و چند لایه . برای اطلاعات بیشتر به سایت شرکت شبکه امن مراجعه فرمایید : http://www.safenet-co.net