آموزش حرفه ای شطرنج (حرکت فیل)

212

در این ویدئو حرکت مهره ی فیل در شطرنج با بیان ساده و نقطه اثر آن شرح داده میشود

Herochess 40 دنبال کننده
pixel