شیوه ارسال تکالیف عملی به مدرسه تابستانی

83
برای ارسال تکالیف و کارهای عملی خود ابتدا وارد صفحه وب‌سایت مدرسه تابستانی به نشانی www.tabestani99.ir شوید و سپس مراحل را به ترتیب این ویدئو انجام دهید. به تکالیف و کارهای عملی که به صفحه اینستاگرام مدرسه تابستانی ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
tabestani99 857 دنبال کننده
filimo
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
گودال، یکی از خطرناک ترین محله های استانبول، توسط خانواده کوکووا اداره می شود. اگرچه آنها با جرم ارتباط نزدیکی دارند، اما خانواده قوانین خاص خود را دارد. یکی از این قوانین ...
pixel