اجرای فوق العاده رقصندهٔ استرالیایی در World of Dance

4,874

اجرای مایکل دمسکی Michael Dameski رقصندهٔ استرالیایی در مسابقات World of Dance 2018 که تحسین داوران و تماشاگران را به همراه داشت. این اجرا را در هفدانگ ببینید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده