مستند بدون مقصد (صنعت قاچاق انسان) | ارزشبان

653
می‌خوایم موضوعی را بررسی کنیم که بحران های زیادی رو در جامعه ایجاد کرده؛ قاچاق! اما، نه قاچاق کالا؛ قاچاقی از جنس انسان! شاید باورش براتون سخت باشه که در قرن ماراتون تکنولوژی نیمه پنهان تمدن ها با پدیده ای مواجه باشن مثل انسان… برای مشاهده دیگر تولیدات به وبسایت رسمی ارزشبان مراجعه کنید: https://arzeshban.ir
pixel