کلیپی از خلق حماسه پرشورها در بازی هفته دوم تیم تراکتور مقابل پرسپولیس

1,345