روایت اتفاقی عجیب از پشت صحنه فیلم تاریخی روز واقعه

1,393

مستند "تصویر معصوم" در مورد دشواری نمایش سیمای پیامبران و معصومین در آثار سینمایی و تلویزیونی است. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4XP