ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

چرا ما به مطالعه کتاب ها نیاز داریم؟؟؟

754
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 76.7 هزار دنبال‌ کننده
کدام کتاب ها را مطالعه کنیم - مطالعه کتاب ها - چگونه مطالعه کنیمyoutube.com/watch?چه نوع کتابی بخوانیم چرا کتاب نمی خوانیم چرا باید کتاب بخوانیم چراغ مطالعه
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 76.7 هزار دنبال کننده
pixel