تغییرات iso9001:2015

278
در این ویدئو به صورت کوتاه و مختصر به تغییرات iso9001:215 نسبت به ورژن 2008 می پردازد.
pixel